کارمندان


 
 • محمود اکبری
 • رئیس اداره پژوهش منابع طبیعی
 • 01144998216
 • عزیزاله اللهی
 • کارشناس دفتر فنی
 • 01144998106
 • غلامرضا امیرسلیمانی
 • رئیس اداره پژوهش علوم دریایی
 • 01144998215
 • زمان برارپور
 • مسئول امور مالی
 • 01144998193
 • صادق بور
 • مسئول آزمایشگاه مرکزی و آبخیزداری
 • 01144998061
 • محمد بهروج
 • انبار
 • 01144998177
 • ابوالفضل پوریزدانی کجور
 • کارشناس امور فرهنگی
 • 01144998234
 • فریبرز توکلی
 • نقلیه
 • 01144998198
 • سیدحسن حسینی
 • اپراتور مخابرات
 • 01144998003-8000
 • سیدمصطفی حسینی
 • کارشناس مسئول آزمایشگاه زیست دریا
 • 01144998159
 • سیده لیلا حسینی
 • کارشناس دفتر بین الملل
 • 01144998102
 • سید حسین حسینی
 • آبدارخانه آزمایشگاه مرکزی
 • 01144998101
 • سید حسن حسینی
 • آبدارخانه هیأت علمی
 • 01144998088
 • سید عابدین حسینی
 • نجار
 • 01144998227
 • سید عزیزاله حسینی
 • آبدارخانه علوم دریایی
 • 01144998149
 • سید قربان حسینی
 • آبدارخانه آموزش
 • 01144998222
 • منظر حقدوست
 • کارشناس مسئول آزمایشگاه محیط زیست
 • 01144998100-8176-8097
 • محمدتقی رحمانی
 • مسئول دفتر ریاست
 • 01144998008-8009
 • گلسا رحمتی
 • کارشناس مسئول آزمایشگاه مرتعداری
 • 01144998089
 • صدیقه رنجبر
 • کارشناس کمیته ارتقاء هیأت علمی
 • 01144998214
 • سلمان زالكانی ملاكلا
 • قرقبان
 • علی زكوی
 • انتظامات
 • ولي ا... سليمانی
 • انتظامات
 • ابوالفضل شالی كار
 • انتظامات
 • علی اکبر شالیکار
 • مسئول انبار
 • 01144998177
 • بهنام شاه حسینی انگاس
 • مسئول دبیرخانه
 • 01144998203
 • مصطفی شعبانی
 • کارشناس امور پژوهشی
 • 01144998228
 • ابوالفتح عباسیان
 • پزشک معتمد دانشکده
 • 01144998019
 • امیر علا
 • دفتر نمایندگی نهاد رهبری
 • 01144998188
 • مهران قزوینی ملاکلا
 • کارشناس جنگل تحقیقاتی
 • 01144998170
 • شهناز کالجی
 • کارشناس مسئول آزمایشگاه فیزیک دریا
 • 01144998158
 • محسن کرمانشاهی
 • آبدارخانه دفتر ریاست
 • 01144998189
 • حجت الاسلام منهاجی
 • مسئول دفتر نهاد رهبری
 • 01144998133-44550907
 • فرج ا... مهدی پور
 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک دریا
 • 01144998201
 • منوچهر نائیجی
 • کارشناس آزمایشگاه جنگلداری
 • 01144998092-8093
 • حسین نورانی
 • کارشناس مسئول آزمایشگاه شیلات
 • 01144998161