متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: خانم مهری شعبانی، گروه محیط زیست

خلاصه خبر: "سنتز غشای پلیمری اصلاح شده با اکسید گرافن عامل دار شده برای افزایش کارآیی پیل سوختی میکروبی در تصفیه پساب فرآورده های گوشتی"

 • عنوان: "سنتز غشای پلیمری اصلاح شده با اکسید گرافن عامل دار شده برای افزایش کارآیی پیل سوختی میکروبی در تصفیه پساب فرآورده های گوشتی"
 • ارائه‌کننده: خانم مهری شعبانی
 • استاد راهنمای اول: دکترحبیب اله یونسی
 • استاد راهنمای دوم: دکترماکزیم پونتیو
 • استاد ناظر داخلی اول: دکترعباس اسماعیلی ساری
 • استاد ناظر داخلی دوم: دکترنادر بهرامی فر
 • استاد ناظر خارجی اول: دکترشهرام قاسمی میر
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکترعلی اصغر قریشی
 • استاد مشاور اول: دکتراحمد رحیم پور
 • استاد مشاور دوم: دکترمصطفی رحیم نژاد نجارکلائی
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکترسیدمحمود قاسمپوری
 • مکان: به صورت غیرحضور و آنلاین برگزار می گردد.
 • تاریخ: 6/12/1399
 • ساعت: 11 صبح

3 اسفند 1399 / تعداد نمایش : 92