زمینه‌های تحقیقاتی


 
سعید کاظمی نجفی (استاد)
 • کامپوزیت های چوب پایه
 • ارزیابی غیرمخرب چوب
ربیع بهروزاشکیکی (دانشیار)
 • تبدیل شیمیایی و نانوتکنولوژی مواد لیگنوسلولزی
 • اصلاح و توسعه کاربرد چسب ها در فرآورده های چوبی
مهدی رحمانی نیا (دانشیار)
 • ارتقای کیفی الیاف کاغذهای بازیافتی
 • بهینه سازی فرآیند تولید کاغذهای بازیافتی
 • تولید محصولات زیستی نوین از الیاف بازیافتی سلولزی
بهبود محبی (دانشیار)
 • اصلاح چوب و مواد لیگنوسلولزی
 • سازه های چوبی ساخته شده از چوب های اصلاح شده
امیر خسروانی (استادیار)
 • شیمی کاغذ، پلی الکترولیت ها و نانو ذرات
 • فرآوری و کاربرد ضایعات الیاف کاغذسازی در تولید محصولات لیگنوسلولزی با ارزش افزوده زیاد
علی شالبافان (استادیار)
 • تکنولوژی فرآیند تولید فرآورده¬های مرکب چوبی و سلولزی
 • توسعه پانل هاي چوبي هيبريدي و چند منظوره سبك
 • توسعه كامپوزيتهاي چوبي سيز با چسب هاي دوستدار محيط زيست