اخبار و رویدادها


 
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای رضا جزایری، گروه صنایع چوب

"گرافیت اصلاح شده به عنوان افزودنی چند منظوره در چسب اوره فرمالدهید برای ساخت تخته فیبر نیمه سنگین (MDF)"

1399/12/11
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای سعید خجسته خسرو، گروه صنایع چوب

"توسعه و ارزیابی پانل های ساندویچی سبک وزن با لایه های سطحی الیاف و لایه مرکزی فوم زیستی"

1399/11/27
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم رباب نجیده، گروه صنایع چوب

"اثر کاربرد نانوالیاف سلولزی بر قابلیت بازیافت کاغذ چاپ و تحریر"

1399/11/13
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سمیه جمالپوردزکی، گروه صنایع چوب

:"توسعه تخته فیبرهای سبک وزن با استفاده از پلی استایرن بازیافتی به عنوان بخشی از چسب"

1399/8/14
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سعید داوری، گروه صنایع چوب

" تولید و ارزیابی ویژگی های میکروکریستال سلولز حاصل از ضایعات خوشه خرما"

1399/8/11
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای جواد کاظمی راد، گروه صنایع چوب

"بهبود عملکرد چسب ژئوپلیمر برای ساخت تیرهای روکش لایه با استفاده از مواد افزودنی"

1399/6/18
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم فاطمه رضایی، گروه صنایع چوب

عملکرد الیاف کربن حاصل از پیش ماده سلولزی در ارتقای اثر حفاظت الکترومغناطیسی چندسازه چوبی لایه ای

1399/4/1
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای میثم خواجوند لاشکی، گروه صنایع چوب

"بررسی تغییرات شیمیایی و ساختاری نرمه الیاف کارتن های کنگره ای کهنه در اثر فعالیت کرم Eisenia fetida"

1399/2/29
توسعه اوراق فشرده چوبی
توسعه اوراق فشرده چوبی دوستدار محیط زیست توسط پژوهشگران دانشگاه

برای نخستین بار در جهان، پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس موفق به توسعه اوراق فشرده چوبی دوستدار محیط زیست با کمترین سطح مجاز انتشار فرمالدهید (به عنوان ماده ای سرطان زا) شدند

1398/12/14
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای میثم مهرعلی تبار فیروزجاه، گروه صنایع چوب

"ارزیابی رفتار اتصالات ساخته شده با تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF) و دو نوع مختلف براکت تحت بار دوره ای"

1398/11/14
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سیدسعید شمسی، گروه صنایع چوب

"اثر کلاسه بندی الیاف خمیرکارتن های کنگره ای کهنه بر ویژگی های مقوای تولیدی"

1398/11/14