دوره‌های تحصیلی


 

bullet سرفصل وزارتی رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی - دکتری

معرفی:
دوره دکتری مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی از نظر آموزش دانشگاهی، بالاترین سطح تحصیل در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص ایده پرداز در این نوع می باشد. هدف از ایجاد این دوره تربیت متخصصینی است که با تکیه بر پژوهش های حوزه داخل و خارج کشور بتوانند مرزهای این حوزه تحقیقاتی را در کشور توسعه داده و مسائل و مشکلات بزرگ ایده حوزه‌های صنعتی مربوطه را حل نماید.
سرفصل دروس:
دریافت فایل
مهارت‌های شغلی: فارغ التحصیلان دکتری مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی قادر خواهند بود به تدریس و آموزش، انجام پژوهش ها و برنامه ریزی های مختلف این رشته بپردازند. لذا فارغ التحصیلان این دوره می‌توانند در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی به عنوان استادیار به انجام وظیفه مشغول گردند و یا در سایر سازمان های ذیربط اجرایی و واحدهای تحقیقات و توسعه صنایع به انجام امور محوله بپردازند.


bullet گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزی دانشگاه تربیت مدرس - دکتری

معرفی:
گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزی در دانشگاه تربیت مدرس پس از بازنگری جامع وزارت علوم در سال 1394 به پذیرش دانشجوی دکتری اقدام نمود و با توجه به رسالت دانشگاه تربیت مدرس بازنگری مجدد دروس در سال 1397 بر اساس نیازهای جامعه و تحولات علمی و فناوری انجام پذیرفت. هدف از دوره، تربیت متخصصینی است که بتوانند مرزهای این حوزه تحقیقاتی را توسعه داده و مسائل متنوع این حوزه را حل نمایند. از مباحث اصلی در این گرایش می توان به آشنایی دانشجویان با تحلیل و ارزیابی بازار مواد اولیه و فرآورده های کامپوزیت های لیگنوسلولزی، آشنایی با مفاهیم پایه ای و مهم در بحث پلیمرهای لیگنوسلولزپایه، کاربرد انواع وسیع کامپوزیت های لیگنوسلولزی، آنالیز و کنترل فرایندهای مرتبط با این صنعت، آشنایی با تکنیک های مهم مدل سازی در فرآورده های کامپوزیتی، تحولات در حوزه نانوسلولز به عنوان حوزه ای نوظهور در این عرصه اشاره نمود.
سرفصل دروس:
دریافت فایل
مهارت‌های شغلی: فارغ التحصیلان این گرایش می‌توانند به تدریس و آموزش، انجام پژوهش ها و برنامه ریزی های مختلف در این گرایش در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی به عنوان استادیار به انجام وظیفه مشغول گردند و یا در سایر سازمان های ذیربط اجرایی و واحدهای تحقیقات و توسعه صنایع مرتبط با کامپوزیت های لیگنوسلولزی، که در سال های اخیر توسعه چشمگیری در کشور یافته اند تا نیازهای روزافزون جامعه را پاسخ گویند؛ به انجام امور محوله بپردازند.


bullet گرایش صنایع سلولزی دانشگاه تربیت مدرس - دکتری

معرفی:
این دوره پس از بازنگری جامع وزارت علوم در سال 1394، با اخذ مجوزهای لازم وزارتی و دانشگاهی موفق به پذیرش اولین دوره از دانشجویان در سال 1398 گردید. با شروع دوره، بازنگری مجدد دروس بر اساس نیازهای جامعه و تحولات علمی و فناوری انجام پذیرفت. هدف از دوره، تربیت متخصصینی است که با تکیه بر پژوهش های خود بتوانند مرزهای این حوزه تحقیقاتی را توسعه داده و مسائل متنوع این حوزه را حل نمایند. دانشجویان در این دوره با مباحثی نظیر: تحلیل و ارزیابی بازار مواد اولیه، آشنایی با علوم و فناوریهای مرتبط با ارتقا و فراوری الیاف بازیافتی، آشنایی با مفاهیم پایه ای و مهم در بحث پلیمرهای لیگنوسلولزپایه، آشنایی با مباحث مواد کلوئیدی و نانوذرات مورد استفاده در صنایع کاغذسازی، آشنایی با مباحث پیشرفته آماری و نرم افزارهای کاربدی مرتبط با آن و تحولات در حوزه نانوسلولز به عنوان حوزه ای نوظهور آشنا می شوند.
سرفصل دروس:
دریافت فایل
مهارت‌های شغلی: فارغ التحصیلان این گرایش می‌توانند به تدریس و آموزش، انجام پژوهش ها و برنامه ریزی های مختلف در این گرایش در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی به عنوان استادیار به انجام وظیفه مشغول گردند. همچنین این دانش آموختگان می توانند در سازمان های ذیربط اجرایی و واحدهای تحقیقات و توسعه صنایع مرتبط با صنایع سلولزی (که در سال های اخیر به منظور تولید انواع محصولات مرتبط و پاسخ گویی به نیازهای روزافزون جامعه، توسعه چشمگیری در کشور یافته اند) به انجام امور محوله بپردازند.


bullet گرایش صنایع سلولزی دانشگاه تربیت مدرس - کارشناسی ارشد

معرفی:
گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، همگام با نیازهای روزافزون جامعه و تحولات علمی و فناوری، با جذب استاد در سال 1390 و تجهیز آزمایشگاه ها، اقدام به راه اندازی گرایش خمیروکاغذ در سال 1392 نمود. با بازنگری جامع وزارت علوم در سال 1394 و تغییرعنوان گرایش به "صنایع سلولزی"، بازنگری در دروس مجددا در سال 1397 صورت پذیرفت. در این گرایش دانشجویان با روش های تحقیق، انواع الیاف طبیعی، فناوری های نوین این عرصه، فناوری های پیشرفته بازیافت و تولید کاغذ، پالایشگاه زیستی و شیمی مواد لیگنوسلولزی، فیزیک-مکانیک کاغذ، فناوری های تبدیلی کاغذ، شیمی کاغذسازی و آنالیز دستگاهی آشنا می شوند. دانشجویان همچنین با اخذ واحد پایان نامه با راهنمایی اساتید، به پژوهش پرداخته و دستاوردهای خود را به صورت مقالات علمی-پژوهشی داخلی یا بین المللی، ثبت اختراع، مقالات کنفرانسی و یا راه حل برای حل مشکلات واحدهای صنعتی ارائه می کنند.
سرفصل دروس:
دریافت فایل
مهارت‌های شغلی: با توجه به توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور در سال های آتی و افزایش تنوع و سرانه مصرف انواع فرآورده های کاغذی و سلولزی به ویژه محصولات نوینی مانند هیدروژل ها، آئروژل ها، نانوالیاف لیگنوسلولزی و غیره، نیاز جامعه به متخصصین توانمند جهت پاسخگویی به نیازهای رو به توسعه صنایع مرتبط در تولید انواع محصولات نامبرده مشهود می باشد. هدف از برقراری این گرایش، تربیت و تامین نیروی انسانی کارشناس و متخصص برای واحدهای تولیدی مرتبط با تولید محصولات متنوع سلولزی (به ویژه کارخانجات بازیافت و تولید انواع کاغذ که در کشور توسعه بسیار گسترده ای یافته اند) و موسسات آموزشی و تحقیقاتی می باشد. همچنین دانش آموختگان این دوره در صورت علاقه مندی می توانند جهت ادامه تحصیل در مقطع دکتری اقدام نمایند و نیازهای آموزشی و تحقیقاتی در سطوح پیشرفته تر در داخل و خارج از کشور را تامین نمایند.


bullet سرفصل وزارتی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی - کارشناسی ارشد

معرفی:
دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی شامل مجموعه ای از علوم و فناوری ها است که پذیرفته شدگان با به کارگیری آنها به مطالعه و شناخت عمیق تر و دقیق تر در زمینه های تحقیقاتی و صنعتی مرتبط با صنایع سلولزی، کامپوزیت و حفاظت و اصلاح این قبیل از فرآورده ها می پردازند. این دوره در اوایل دهه شصت شمسی، کمی بعد از تاسیس دانشگاه تربیت مدرس (به عنوان تنها متولی تربیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کشور در آن زمان) با عناوین مختلفی همچون چوبشناسی، صنایع چوب وکاغذ برقرار گردیده و سال ها مسئولیت تربیت دانشجویان در این مقطع را بر عهده داشته است. پس از بازنگری جامع وزارت علوم در سال 1394 و تفکیک هر چه بیشتر گرایش های این رشته، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس در دو گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزی و صنایع سلولزی به تربیت دانشجو مبادرت نموده است.
سرفصل دروس:
دریافت فایل
مهارت‌های شغلی: فارغ التحصیلان این رشته به عنوان کارشناس ارشد رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی می توانند در مراکز آموزشی و موسسات تحقیقاتی-پژوهشی با رعایت مقررات مربوط، به امر تدریس و تحقیق و همچنین در امور اجرایی دولتی و خصوصی به عنوان کارشناس فنی، مدیر فنی، برنامه ریز و سرپرست پروژه انجام وظیفه نموده و نقش تخصصی خود را در جامعه ایفا نمایند.


bullet گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزی دانشگاه تربیت مدرس - کارشناسی ارشد

معرفی:
گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ همگام با نیازهای جامعه و تحولات علمی و فناوری اقدام به بازنگری دروس در سال 1397 نمود. از مباحث اصلی در این گرایش می توان به آشنایی دانشجویان با روش های تحقیق در صنایع چوب و فرآورده های سلولزی، آشنایی با انواع الیاف طبیعی لیگنوسلولزی، شناخت فناوری های نوین در صنایع چوب و فرآورده های سلولزی، آشنایی با فناوری چسب، شناخت انواع کامپوزیت های لیگنوسلولزی (مانند کامپوزیت های خرده ای، فیبری، چوب-پلاستیک و غیره)، پانل های ساندویچی، فرآورده های مهندسی شده و آنالیز دستگاهی اشاره نمود. دانشجویان در این دوره با راهنمایی اساتید، با انتخاب موضوعی به تحقیق و پژوهش تحت عنوان پایان نامه می پردازند و دستاوردهای خود را به صورت مقالات علمی-پژوهشی داخلی یا بین المللی، ثبت اختراع، مقالات کنفرانسی و یا راه حل برای حل مشکلات واحدهای صنعتی ارائه می کنند.
سرفصل دروس:
دریافت فایل
مهارت‌های شغلی: با توجه به توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور در سال های آتی و افزایش سرانه مصرف چوب و فرآورده های سلولزی نوین و به روز با کاربردهای بسیار جدید، نیاز جامعه به متخصصین توانمند جهت پاسخگویی به نیازهای رو به توسعه صنایع مرتبط در تولید انواع محصولات نامبرده مشهود می باشد. هدف از برگزاری این گرایش، تربیت و تامین نیروی انسانی کارشناس و متخصص برای واحدهای تولیدی مرتبط با تولید کامپوزیت های لیگنوسلولزی و موسسات آموزشی و تحقیقاتی می باشد. همچنین دانش-آموختگان این دوره در صورت علاقه مندی می توانند جهت ادامه تحصیل در مقطع دکتری اقدام نمایند و نیازهای آموزشی و تحقیقاتی در سطوح پیشرفته تر در داخل و خارج از کشور را تامین نمایند.