آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه اسکن سه‌بعدی عبدالواحد خالدی درویشان آزمایشگاه مرکزی 011-44999061
آزمایشگاه تحلیل مکانی و داده‌پردازی حمیدرضا مرادی ركابداركلائی فاطمه قنبری جنب مرکز کامپیوتر 011-44999063
شبیه‌ساز باران و فرسایش سید حمیدرضا صادقی دانشکده منابع طبیعی 011-44999063
مهندسی آب و خاک (پیوست) مهدی وفاخواه صادق بور آزمایشگاه مرکزی 011-44999061