دکتری


 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ دفاع جزئیات
سیدامیر نقیبی مهدی, وفاخواه 1398 مشاهده
مریم ادهمی سیدحمیدرضا, صادقی 1397 مشاهده
هیوا یغمایی سیدحمیدرضا, صادقی 1397 مشاهده
سعید نجفی سیدحمیدرضا, صادقی 1396 مشاهده
زینب حزباوی سیدحمیدرضا, صادقی 1396 مشاهده
محمدباقر رئیسی مهدی, وفاخواه 1395 مشاهده
پری سعیدی سیدحمیدرضا, صادقی 1395 مشاهده
صالح یوسفی حمیدرضا, مرادی رکابدارکلائی 1395 مشاهده
خلیل جلیلی حمیدرضا, مرادی رکابدارکلائی 1395 مشاهده
مهدی بروغنی حمیدرضا, مرادی رکابدارکلائی 1395 مشاهده
حسین خیرفام سیدحمیدرضا, صادقی 1395 مشاهده
محبوبه کیانی هرچگانی سیدحمیدرضا, صادقی 1395 مشاهده
حمزه نور مهدی, وفاخواه 1393 مشاهده
مجید محمدی حمیدرضا, مرادی رکابدارکلائی 1393 مشاهده
مرتضی بهزادفر سیدحمیدرضا, صادقی 1393 مشاهده
رئوف مصطفی زاده سیدحمیدرضا, صادقی 1393 مشاهده
لیـلا غـلامی سیدحمیدرضا, صادقی 1393 مشاهده
بنفشه یثربی سیدخلاق, میرنیاهریکنده ئی 1392 مشاهده
سهیلا آقابیگی امین سیدخلاق, میرنیاهریکنده ئی 1392 مشاهده
مهدی بشری سه قلعه حمیدرضا, مرادی رکابدارکلائی 1392 مشاهده
محمود آذری حمیدرضا, مرادی رکابدارکلائی 1392 مشاهده
حمزه سعیدیان حمیدرضا, مرادی رکابدارکلائی 1392 مشاهده
حمیدرضا پورقاسمی حمیدرضا, مرادی رکابدارکلائی 1392 مشاهده
شیرکو ابراهیمی محمدی سیدحمیدرضا, صادقی 1392 مشاهده
عبدالواحد خالدی درویشان سیدحمیدرضا, صادقی 1391 مشاهده
حلیمه توحیدی مقدم حمیدرضا, مرادی رکابدارکلائی 1389 مشاهده