زمانبندی کلاس‌ها


 
# نام درس نام استاد مقطع زمان/مکان
# نانوزيست فناوري دريا (اختیاری) سيدفخرالدين حسيني کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 12:00-14:00
# ميكروبيولوژي پيشرفته دريا (اختیاری) اساتيد گروه آموزشي کارشناسی ارشد هرهفته، پنج شنبه ، 08:00-10:00
# فرآورده هاي طبيعي دريا (اختیاری) بهروز زارعي داركي کارشناسی ارشد هرهفته، سه شنبه ، 10:00-12:00
# سيستماتيك مولكولي جانوران دريايي (اختیاری) محمدصادق علوي يگانه کارشناسی ارشد هرهفته، چهار شنبه، 08:00-10:00
# زيست فناوري دريا و پتانسيلهاي آن (اصلی) بهروز زارعي داركي کارشناسی ارشد هرهفته، سه شنبه ، 08:00-10:00
# تنوع زيستي و حفاظت از آبزيان دريايي (اصلی) محمدصادق علوي يگانه کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 13:30-15:30
# بيولوژي سلولي و مولكولي پيشرفته (اصلی) صابر خدابنده کارشناسی ارشد هرهفته، چهار شنبه، 08:00-10:00
# اكوسيستم ها و مناطق حساس و ويژه ساحلي - دريايي ايران (اصلی) مهدي قدرتي شجاعي کارشناسی ارشد هرهفته، سه شنبه ، 10:00-12:00
# آلودگي آب هاي درياهاي منطقه اي (اصلی) عليرضا رياحي بختياري کارشناسی ارشد هرهفته، شنبه ، 10:00-12:00