دوره‌های تحصیلی


 

bullet زیست شناسی دریا- گرایش جانوران دریایی - دکتری

معرفی:
دوره دکتری زیست شناسی دریا-گرایش جانوران دریایی، بالاترین مقطع دانشگاهی در این رشته است که به اعطای درجه دکتری تخصصی (Ph.D.) می انجامد و شامل مجموعه‌ای هماهنگ از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی است. هدف از این دوره، تربیت نیروی انسانی متخصص، صاحبنظر و خلاقی است که از دانش و تجربه لازم در انجام امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مختلف علوم جانوران دریایی برخوردار باشد. این دوره دارای دو مرحله است در مرحله آموزشی 22 واحد درسی (شامل 12 واحد الزامی و 8 واحد اختیاری) و دو سمینار یک واحدی ارائه خواهد شد. در مرحله دوم پس از اتمام دروس دانشجویان آزمون جامع را پیش رو خواهند داشت و در صورت اخذ نمره قبولی وارد مرحله پژوهشی و انجام رساله دکتری (22 واحد) خواهند شد.
سرفصل دروس:
دریافت فایل
مهارت‌های شغلی: فارغ‌التحصیلان دوره دکتری زیست¬شناسی دریا-گرایش جانوران دریایی می توانند در موسسات آموزش عالی، مراکز تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرائی به امر آموزش، پژوهش، برنامه‌ریزی و همکاری در طرح‌های کلان مرتبط با حفظ و مدیریت و بهره برداری از جانوران دریا بپردازند.


bullet زیست شناسی دریا- زیست فناوری دریا - کارشناسی ارشد

معرفی:
دوره کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا-زیست فناوری دریا به مجموعه ای از علوم مربوط به زیست شناسی، فناوری و علوم دریایی می پردازد. از اهداف این دوره می توان به استفاده از منابع عظیم زیستی دریایی نظیر استفاده از منابع دارویی، ژنی و پروتینی و همچنین کنترل آلودگیهای دریایی اشاره کرد. این دوره در 32 واحد درسی (24 واحد درس، 2 واحد سمینار، 6 واحد پایان‌نامه) برگزار می‌شود.
سرفصل دروس:
دریافت فایل
مهارت‌های شغلی: فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا-زیست فناوری دریا با توجه به دانش کسب شده در دوره می توانند در موسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط و همچنین فرصت های شغلی مربوط به تولید محصولات زیست فناوری دریا فعالیت نمایند.


bullet زیست شناسی دریا - جانوران دریا - کارشناسی ارشد

معرفی:
دوره کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا-جانوران دریا به مجموعه ای از علوم مربوط به زیست شناسی، تنوع زیستی، رده بندی، ژنتیک و بوم شناسی جانوران دریا می¬پردازد. از اهداف این دوره می توان به شناخت، مدیریت، حفاظت در جهت بهره برداری پایدار از جانوران دریا اشاره کرد. این دوره در 32 واحد درسی (24 واحد درس، 2 واحد سمینار، 6 واحد پایان‌نامه) برگزار می‌شود.
سرفصل دروس:
دریافت فایل
مهارت‌های شغلی: فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا-جانوران دریا با توجه به دانش کسب شده در دوره می توانند در موسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط و همچنین فرصت های شغلی مربوط به ارزیابی، مدیریت، حفاظت و بهره برداری از جانوران دریایی فعالیت نمایند.