آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه بهداشت و میکروبیولوژی فرآورده های شیلاتی مسعود رضائی حسین نورانی طبقه سوم دانشکده علوم دریایی 011-44999161
آزمایشگاه زیست فناوری و ترکیبات زیست فعال مهدی طبرسا حسین نورانی طبقه سوم دانشکده علوم دریایی 011-44999161
آزمایشگاه عمومی ... حسین نورانی طبقه سوم دانشکده علوم دریایی 011-44999160
آزمایشگاه فرآوری آبزیان مسعود رضائی حسین نورانی طبقه سوم دانشکده علوم دریایی 011-44999161
آزمایشگاه فناوری نانو سید فخرالدین حسینی حسین نورانی طبقه سوم دانشکده علوم دریایی 011-44999161
آزمایشگاه میکروبیولوژی ... حسین نورانی طبقه سوم دانشکده علوم دریایی 011-44999161
اتاق نگهداری مواد ... طبقه سوم دانشکده علوم دریایی 011-44999161