دوره‌های تحصیلی


 

bullet علوم و مهندسی شیلات-گرایش فرآوری محصولات شیلاتی - دکتری

معرفی:
دوره دکتری رشته علوم و مهندسی شیلات-گرایش فرآوری محصولات شیلاتی بالاترین مقطع تحصیلی آموزش عالی این رشته است که به اعطای مدرک دکتری می انجامد و مجموعه‌ای از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی را در بر می‌گیرد. هدف از ایجاد این دوره، تربیت افرادی است که با دستیابی به جدیدترین مبانی آموزشی و پژوهشی بتوانند در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش موثر باشند. این دوره با تعداد 36 واحد درسی (12واحد تخصصی، 6 واحد اختیاری، 18واحد رساله) برگزار می‌شود.
سرفصل دروس:
دریافت فایل
مهارت‌های شغلی: فارغ‌التحصیلان دوره دکتری علوم و مهندسی شیلات-گرایش فرآوری محصولات شیلاتی قادرند در موسسات آموزش عالی، مراکز تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرائی زیربط به امر آموزش و ترویج، پژوهش، مدیریت و برنامه ریزی و نیز اجرای طرح‌های شیلات در حوزه های عمل آوری آبزیان، نانوزیست فناوری آبزیان و بازیابی ترکیبات زیست فعال از ضایعات صنایع شیلاتی بپردازند.


bullet علوم و مهندسی شیلات-گرایش فرآوری محصولات شیلاتی - کارشناسی ارشد

معرفی:
دوره کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی شیلات-گرایش فرآوری محصولات شیلاتی به عنوان یکی از رشته های منابع طبیعی به دوره ای اطلاق می گردد که طی آن دانشجویان بتوانند به کاربردی نمودن علومی که در دوره کارشناسی آموخته اند و نیز روش های شناخت مشکلات و پیداکردن راه حل آنها اهتمام ورزند. این دوره در 32 واحد درسی (12واحد تخصصی گرایش، 10 واحد تخصصی مشترک، 4 واحد اختیاری، 6 واحد پایان‌نامه) برگزار می‌شود.
سرفصل دروس:
دریافت فایل
مهارت‌های شغلی: دانش آموختگان این رشته می توانند در 3 حیطه، مشاوره به دانشجویان و افراد دخیل در صنایع فرآوری آبزیان، تدریس در موسسات آموزشی و به ویژه همکاری جهت انجام طرح¬های پژوهشی در حوزه های فرآوری آبزیان، بازیابی ترکیبات زیست فعال و رسانش موثرشان با فناوری نانو فعالیت نمایند. در صورت امکان، فارغ التحصیلان می توانند طی قوانین و ضوابط اعلامی در دستگاههاي اجرایی زیربط استخدام گردند.