زمینه‌های تحقیقاتی


 
عباس اسماعیلی ساری (استاد)
 • کاربرد شاخص های زیستی در محیط زیست، آلودگی هوا، ریزگردها و ذرات معلق، عناصر کمیاب، فلزی و غیرفلزی
 • اکوتوکسیکولوژی محیط زیست
 • تعیین نیاز آبی اکوسیستم های رودخانه ای
 • ردپای آب و کربن در طبیعت
علیرضا ریاحی بختیاری (استاد)
 • هیدروکربن ها و فلزات (منشا یابی، کمومتری و ارزیابی ریسک خطر)
 • میکرو و ماکروپلاستیک ها (پایشگر آلاینده ها، مدلسازی انتشار و گونه های چسبنده و همراه)
حبیب اله یونسی (استاد)
 • پیل سوختی میکروبی به منظور تولید الکتریسیته از پساب و تصفیه همزمان
 • تصفیه پساب های خانگی و صنعتی با استفاده از روش های بیولوژیکی
 • استفاده از فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPs) به منظور حذف مواد آلی پساب
 • تهیه کربن فعال از مواد لیگنوسلولزی و پسماندهای کشاورزی
 • تولید سوخت های زیستی با استفاده از باکتری های بی هوازی
نادر بهرامی فر (دانشیار)
 • نانوتکنولوژی در حذف آلاینده های محیط زیست
 • روش های نوین پایش آلاینده های محیط زیست
حمیدرضا بیژن زاده (استادیار)
 • آلودگی های شیمیایی در محیط زیست
مهدی غلامعلی فرد (استادیار)
 • پایش ماهواره ای و مدلسازی مکانی
 • ارزیابی پیامدهای محیط زیستی (EIA) و ارزیابی راهبردی محیطی (SEA)
سامره فلاحتکار (استادیار)
 • سنجش از دور و GIS
 • مدلسازی تغییرات محیط زیست
سیدمحمود قاسم پوری (استادیار)
 • ژنتیک حفاظت
 • مطالعه جریان ژن در اکوسیستم ها
 • مدیریت مناطق حفاظت شده
 • ارزیابی زیستگاه ها
حامد یوسف زاده پایین رود پشتی (استادیار)
 • ژنتیک حفاظت گونه های رلیکت و در خطر انقراض
 • تغییر اقلیم، تنش زیستی و تعیین آسیب پذیری گونه های نادر و در معرض خطر