ارتباط با ما


 

آدرس


مازندران، شهرستان نور، خیابان امام خمینی، بلوار امام رضا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
46414-356

تلفن


01144998000-8003

دورنگار


011-44553499

ایمیل


NRMS@modares.ac.ir

وب سایت


nat.modares.ac.ir