اخبار ویژه

جدیدترین اخبار
نشست هم اندیشی استادان با موضوع «دیپلماسی اقتصادی،دیپلماسی تکنولوژی؛ضرورت های مغفول در روابط خارجی»
نشست هم اندیشی استادان با موضوع «دیپلماسی اقتصادی،دیپلماسی تکنولوژی؛ضرورت های مغفول در روابط خارجی» در روز سه شنبه 1 بهمن ماه 98 از ساعت 13 الی 15 در سالن سمینار ساختمان شماره 1 علوم پزشکی قدیم ، طبقه همکف ؛ در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می گردد. 25دی1398
نشست هم اندیشی استادان با موضوع «ایران و آمریکا،رویارویی استراتژیک و سناریو های آینده»
نشست هم اندیشی استادان با موضوع «ایران و آمریکا،رویارویی استراتژیک و سناریو های آینده» در روز چهارشنبه 25 دی ماه 98 از ساعت 13 الی 15 در اتاق شورای دانشکده هنر و معماری ، طبقه سوم ، حوزه ریاست ؛ در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می گردد. 21دی1398
نشست هم اندیشی استادان با موضوع «ایران و آمریکا،رویارویی استراتژیک و سناریو های آینده»
نشست هم اندیشی استادان با موضوع «ایران و آمریکا،رویارویی استراتژیک و سناریو های آینده» در روز چهارشنبه 11 دی ماه 98 از ساعت 13 الی 15 در سالن شورای دانشکده فنی مهندسی،بلوک 3 ،طبقه 1- در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می گردد. 7دی1398
نشست هم اندیشی استادان با موضوع «وحدت حوزه و دانشگاه ؛ گذشته ،حال ،آینده»
نشست هم اندیشی استادان با موضوع «وحدت حوزه و دانشگاه ؛ گذشته ،حال ،آینده» در روز سه شنبه 3 دی ماه 98 از ساعت 13 الی 15 در سالن شورای دانشکده فنی مهندسی،بلوک 3 ،طبقه 1- برگزار می گردد. 1دی1398
نشست هم اندیشی استادان با موضوع «ایران و آمریکا،رویارویی استراتژیک و سناریو های آینده»
نشست هم اندیشی استادان با موضوع «ایران و آمریکا،رویارویی استراتژیک و سناریو های آینده» در روز شنبه 23 آذر ماه 98 از ساعت 13 الی 15 در سالن شورا دانشگاه تربیت مدرس برگزار می گردد. 16آذر1398