هسته تحقیقاتی


 

هسته تحقیقاتی مهندسی زیستی(BERC) زیر مجموعه مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس از سال 1398 با مشارکت اساتید داخلی و خارجی شکل گرفته است. در این هسته تحقیقاتی سعی در بررسی علمی مسائل مشترک بین علوم مهندسی و پزشکی می‌باشد. این بررسی‌ها توسط اساتید و دانشجویان مربوط به هر موضوع علمی صورت می‌گیرد. اهداف هسته تحقیقاتی مهندسی زیستی به شرح زیر می‌باشد:

  • تبادل اطلاعات بین دو علوم پزشکی و مهندسی
  • ایجاد بستر ارتباط بین دو دانشکده علوم پزشکی و مهندسی
  • ایجاد کانال ارتباطی صنعت با دانشگاه‌ها
  • پرورش و استخراج ایده در برگزاری جلسات
  • ایجاد بستری برای تعریف پروژه‌های مشترک
  • برگزاری کارگاه‌های علمی
  • تولید محتوا برای انتشار نشریه عملی
  • ایجاد فضایی برای برگزاری کارگاهها و نیزمسابقات علمی
  • قرار گرفتن در جریان پیشرفت علمی روز جهان

جدول زیر لیست همکاران این هسته پژوهشی می‌باشد.

نام و نام خانوادگی درجه علمی نوع همکاری
محمد ضابطیان طرقی دکترا تخصصی مهندسی مکانیک مدیر بخش مهندسی
فاطمه رهبری زاده دکترا تخصصی بیوشیمی بالینی مدیر بخش زیست پزشکی
سارا درباری دکترا تخصصی مهندسی برق و کامپیوتر مشاور بخش مهندسی
ایمان حلوایی دکترا تخصصی بیولوژی تولید مثل مشاور بخش زیست پزشکی
رضا نصرتی دکترا تخصصی مهندسی مکانیک مشاور بین الملل هسته پژوهشی
مهدی ارباب مجنی کارشناسی ارشد مهندس مکانیک مدیر اجرایی
سحر جعفری کارشناسی ارشد مهندس معماری روابط عمومی هسته پژوهشی
سینا صالحی کارشناسی ارشد مهندس مکاترونیک مسئول نشریه علمی