معرفی


 

علم زیست فناوری (Biotechnology) از جمله علومی است که در چند سال اخیر با پیشرفت‌های مداوم مواجه بوده‌است و چه از نظر تولید علم و چه از نظر تولید فناوری و بالمعال تولید ثروت در مقام برتر در مقایسه با دیگر علوم نوین و سنتی قرار دارد. بیوتکنولوژی نوین که مبتنی بر دستورزی ژنتیک مخلوقات است با همان هدف گذشته در جهت تولید محصولات جدید, افزایش کارآمدی محصولات موجود و ایجاد ثروت مبتنی بر نوآوریهای زیست فناورانه استوار است.

از سال ۱۳۷۹ اقدامات عملی برای ایجاد مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری شروع شد و درنهایت این مرکز که وابسته به دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد در تاریخ ۸۳/۷/۱۱ با مجوز اصولی از طرف شورای عالی گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس شد و در تاریخ ۸۶/۹/۲۴ موفق به اخذ موافقت قطعی گردید.

bullet شروع فعالیت‌های اجرایی

از سال ۱۳۷۹ به منظور پیگیری فعالیت‌های اجرایی مرکز نسبت به تاسیس دبیرخانه آن در دانشکده علوم پزشکی شماره ۱ اقدام گردید. از جمله فعالیت‌های تشکیلاتی مرکز ایجاد شورای پژوهشی آن در سال ۱۳۸۳ بود که با حکم رئیس وقت دانشگاه افرادی (چهار مدیر گروه‌های بیوتکنولوژی در دانشکده‌های پزشکی، علوم پایه، کشاورزی، فنی) با عنوان اعضای شورای پژوهشی مرکز تعیین گردید.

علاوه بر آن از سال ۱۳۸۳ امورات مربوط به جایزه بیوتکنولوژی که تا آن زمان توسط شورای بیوتکنولوژی دانشگاه انجام می‌پذیرفت بر عهده مرکز قرار گرفت. همچنین اساسنامه این مرکز در تاریخ ۸۳/۳/۲ به تصویب هیات امنا دانشگاه رسید و از همان سال بر اساس ماده ۱۱ اساسنامه مرکز, شورای پژوهشی که مشتمل بر رئیس مرکز, معاون پژوهشی مرکز و روسای گروه‌های پژوهشی می‌باشد و همچنین ۲ تا ۵ نفر از اعضاء هیئت علمی که بر اساس تبصره ذیل این ماده، اعضای این بند از میان اعضای شورای بیوتکنولوژی دانشگاه انتخاب می‌شوند, جایگزین شورای بیوتکنولوژی دانشگاه گردید.
بنابراین از اواسط سال ۱۳۸۳ کلیه تصمیمات متخذه در رابطه با فعالیت‌های دانشگاه در حوزه زیست فناوری بر اساس رای شورای پژوهشی مرکز اتخاذ گردیده‌است.

bulletچشم انداز

 • توسعه و گسترش پژوهش در زمينه‌های مختلف علم زيست‌فناوری
 • ايجاد زمينه مناسب برای ارتقای فعاليت‌های پژوهشی در زمينه زيست‌فناوری
 • همکاری پژوهشی با موسسات آموزشی و پژوهشی کشور
 • فراهم آوردن زمينه فعاليت پژوهشگران در حوزه زيست‌فناوری
 • دستيابی به فناوري‌های کاربردی
 • فراهم آوردن امکان توسعه فعاليت بخش خصوصی در زمينه زيست‌فناوری

bulletمهم‌ترين وظایف مرکز

 • بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در حوزه زیست‌فناوری
 • انجام طرح‌های بنیادی،كاربردی و توسعه‌ای
 • فراهم كردن امكان اجرای پروژه‌های ملی و فرا ملی و ایجاد ارتباط بین‌المللی در چهارچوب قوانین و مقررات كشور
 • فراهم نمودن بستر لازم برای هماهنگ نمودن امكانات دانشگاه تربیت مدرس در حوزه زیست‌فناوری

bulletشورای پژوهشی مرکز

اين شورا از اعضای هيات علمی چهار دانشکده مجری دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های متناظر زيست‌فناوری تشکيل شد و به شرح ذيل می‌باشد:

 • دکتر سيد عباس شجاع الساداتی، استاد دانشکده مهندسی شيمی
 • دکتر محمد جواد رسائی، استاد دانشکده پزشکی
 • دکتر سامان حسينخانی، استاد دانشکده علوم زيستی
 • دکتر محمدرضا کلباسی، استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
 • دکتر محمد مهرآبادی، دانشیار دانشکده کشاورزی

bulletساختار سازمانی