برگزار شده


 
عنوان گروه عنوان كارگاه تاريخ برگزاری
آموزش زبان برنامه نويسي R براي زيست شناسان 96/8/11 پنج شنبه ها به مدت 5 هفته
فن بازار زيستي (بيوتكنولوژي) 96/9/27
پندار نماي زيستي( ايده شو ) 96/9/27
دهمين جايزه بزرگ بيوتكنولوژي 96/9/27
نشست با عنوان موجودات تراريخته 98/8/24
نشست با عنوان دست ورزي هاي ژنتيك فرصت ها و چالش ها 96/9/13
نشست با عنوان برنامه ایران برای گذار از اقتصاد فسیلی به اقتصاد زیستی 96/10/16
نشست با عنوان چگونه ایده خود را به محصول موفق تجاری تبدیل کنیم 96/12/8
نشست با عنوان معرفی نهادهای حمایت کننده ازطرحهای پژوهشی دکتر طهوری( از معاونت ریاست جمهوری) و دکتر فراست 96/2/18
نشست تخصصی معرفی نهادهای حمایت کننده از طرح های پژوهشی 97/2/8
نشست تخصصی از ایده پردازی تا کارآفرینی 97/7/30
برگزاری دومین همایش روز زیست فناوری در هفته پژوهش 97/9/27
یازدهمین جایزه بزرگ زیست­ فناوری 97/9/27
مسابقه ملی ایده بازار زیستی 97/9/27
نمایشگاه فن بازار زیستی 97/9/27
اولین رویداد مرکز مجازی شتاب­دهنده زیست­فناوری 97/9/27
نشست یک روزه از ایده پردازی تا کارآفرینی 97/7/30
نشست یک روزه نهاد های حمایت کننده از طرح های پژوهشی 97/2/18
نشست تخصصی فناوری و کارآفرینی علمی 98/2/10
نشست تخصصی راهکارهای نوآورانه در چالش های فناوری های زیستی و سلامت 98/4/12
نشست تخصصی از ایده تا محصول 98/4/16
نشست تخصصی گپ و گفت کارآفرینی 98/7/15
نشست تخصصی کاربرد میکروفلودیک برای تحقیقات زیست پزشکی 98/1010
برگزاری سومین همایش روز زیست فناوری 98/9/27
یازدهمین جایزه بزرگ زیست­فناوری 98/9/27
مسابقه ملی ایده بازار زیستی 98/9/27
نمایشگاه فن بازار زیستی 98/9/27
علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي و كرونا 99/5/19
تازه ها در مورد كرونا ويرووس 99/5/19
جامعه ايران بعد از كوويد - 19 99/5/19
كاربرد سنجش هاي سرولوژيك در تشخيص كرونا 99/5/19
روش هاي تشخيصي و يافته هاي آزمايشگاهي كوويد -19 99/5/19
جايگاه ونتيلاتور اورژانسي در درمان بيماران كوويد - 19 99/5/19
تكنيك هاي ارزيابي و شناسايي فرصت و ايده مناسب براي راه اندازي استارتاپ 99/5/19
پزشكي شخصي در كرونا 99/5/20
انگيزه حركت در دوران كرونا 99/5/20
توليد ماسك به روش آلتراسونيك 99/5/20
فناوري هاي همگرا و كوويد -19 از هوش مصنوعي تا IOT 99/5/20
نانو بيو تكنولوژي خلق ايده تا تجارت 99/10/27