متن کامل خبر


 
بازدید رایزن علمی- فرهنگی سفارت عراق از دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

خلاصه خبر: رایزن علمی- فرهنگی سفارت عراق از دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس بازدید نمودند.

رایزن علمی- فرهنگی سفارت عراق آقای دکتر امجد حمید المظفر و هیأت همراه با هدف شناخت بهتر از مراکز آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس و فراهم نمودن زیرساخت تعامل با دانشکده، شامگاه روز سه شنبه سی ام دی ماه سالجاری در دانشکده حاضر شدند و در روز چهارشنبه مورخ 01/11/99 با همراهی هیأت رئیسه و مدیر دفتر همکاری‌های بین المللی دانشکده از تمامی امکانات و ساختمان های آزمایشگاه ها و ظرفیت های محوطه جنگلی و دریایی این مجموعه علمی و همچنین جنگل تحقیقاتی بازدید بعمل آوردند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در طی این سفر، نشست رسمی با حضور ایشان، هیات رییسه دانشکده و حضور مجازی معاون آموزشی دانشگاه برگزار گردید. در این نشست ضمن ارائه پتانسیل های موجود دانشکده در قالب فایل های ارائه شده توسط رییس و معاون آموزشی دانشکده؛ درخواست ارتباط با حوزه های مختلف مرتبط در کشور عراق با هدف تعامل و همکاری فیمابین مطرح گردید و بطور مفصل امکان ارتباط با وزارت علوم عراق و درخواست پذیرش و تبادل دانشجو و پدید آوردن فرصت های مطالعاتی استادان و دانشجویان عراقی در دانشکده، میسر شدن ارتباط با وزارتخانه های مرتبط اعم از وزارت کشاورزی، وزارت صنایع و دیگر سازمان های مرتبط دارای فعالیت همسو با رشته های دانشکده، انجام پروژه‌های مشترک علمی در زمینه های منابع طبیعی و علوم دریایی دو کشور، ارائه مشاوره های علمی در صنایع و واحدهای اجرایی مرتبط با حوزه های منابع طبیعی و علوم دریایی، تشکیل کمیته اجرایی مشترک از ایران و عراق و حضور نمایندگان دانشگاه و دانشکده در این کمیته، ارتباط با بنیاد عتبات در عراق و استفاده از پتانسیل های ایشان برای فعالیت فرهنگی و توسعه روابط ایران و عراق ، امکان برقراری تورهای متقابل فرهنگی و گردشگری و زمینه سازی ارتباط با سرمایه داران عراقی و امکان سرمایه گذاری های متقابل مورد بحث و تبادل نظر و بررسی های دقیق کارشناسانه قرار گرفت.

در همین راستا صورتجلسه ای با امضای رایزن علمی- فرهنگی کشور عراق، معاون آموزشی دانشگاه و رییس دانشکده تنظیم و توشیح گردید. همچنین قول های مساعدی از طرف ایشان نظیر زمینه سازی برای برگزاری جلسات وبیناری و مشترک مسئولین دانشگاه و دانشکده با روسای دانشکده های مرتبط نظیر دانشکده تالاب ها، دانشکده کشاورزی و دانشکده های همتا در کشور عراق، ارتباط دانشکده با مرکز مطالعاتی نخیل در عراق جهت زمینه سازی حضور دانشجویان ارشد، دکتری و پسا دکترا، معرفی دانشکده به دانشگاه های عمید، وارث و کبیر متعلق به عتبات عباسی و حسینی که رویکرد و مأموریت تولید محصولات داخلی در مبحث کشاورزی دارند، اعطای فرصت های مطالعاتی برای دانشجویان پسا دکتری، امکان برقراری ارتباط برای برگزاری کنفرانس های مشترک وبیناری جهت معرفی دانشکده و ارتباط با تمام وزارت خانه های مرتبط در عراق برای یافتن راهکار هایی جهت معرفی کارها و پروژه های مشترک ارائه دادند.

دانشکده امید دارد با عنایت خدای متعال و همت و پیگیری های لازم، رویه تعامل های بعدی و موردنظر با کشور دوست و همسایه عراق، محقق و هموار گردد.

6 بهمن 1399 / تعداد نمایش : 138