سفارش مقاله


 
سفارش مقاله

این فرم فقط برای درخواست مقالاتی است که در پایگاه‌های کتابخانه مرکزی موجود نیستند.

1- مشخصات درخواست کننده:
نام: *
نام خانوادگی: *
وضعیت: *
پست الکترونیکی مدرس: modares.ac.ir@ *
دانشکده: *
رشته تحصیلی: *
2- مشخصات مقاله درخواستی:
Article Title: *
Journal Title: *
Year: *
Volume:
Number:
Pages: *
Databases: *
DOI: *
Address link:
*
توجه: در صورتی که در آدرس سایت مقاله (Address link) کلمات فارسی وجود دارد ، ابتدا از طریق https://goo.gl/ آدرس را کوتاه نمائید و سپس در باکس مربوطه آدرس کوتاه را درج کنید، در غیر اینصورت امکان ارسال درخواست وجود ندارد.