گزارش سالیانه


 

bulletدانشگاه تربیت مدرس در یک نگاه (سال ۱۳۹۸)

دانشگاه تربیت مدرس یکی از دانشگاه‌های جوان و جامع تحصیلات تکمیلی کشور است و با سپری شدن 38سال از تأسیس آن، هم اکنون در پنجره فرصت استثنایی برای تحول قرار گرفته است. این دانشگاه به دلیل برخورداری از ساختاری منسجم و نظر به چابکی و انعطاف پذیری بالا، یکی از دانشگاه‌های بسیار مستعد برای هرگونه برنامه تحولی و تغییر (از جمله تبدیل شدن به یک دانشگاه بین المللی الگو در کشور و...) در تراز ملی است. حرکت‌های متهورانه در پژوهش، راه اندازی رشته های جدید و بینا رشته‌ای تحصیلات تکمیلی برای اولین بار در کشور، سد شکن بودن در خود اتکایی کشور به تامین اعضای هیئت علمی دانشگاهها، جامعیت رشته‌های تحصیلات تکمیلی و حضور در پایتخت، تمایز شاخص دانشگاه تربیت مدرس در آموزش عالی کشور بوده است.
دانشگاه تربیت مدرس دانشگاهی خوداتکا و پیشرو در آموزش و پژوهش، فناوری، نوآوری و کارآفرینی است که تلاش می‌کند تا جزو 200 دانشگاه برتر جهان و سه دانشگاه برتر منطقه قرار گیرد.
در حال حاضر وظایف، مسئولیت‌ها و فعالیت‌های علمی دانشگاه با طیفی گسترده از حوزه‌های علوم مختلف در 197رشته کارشناسی ارشد و 151رشته دکتری، در قالب 17دانشکده، 14پژوهشکده و مرکز تحقیقاتی و همچنین پارک علم و فناوری مدرس و واحد بین‌الملل نور تمرکز یافته است.دانشگاه تربیت مدرس در مهرماه 1398 دارای 9244 دانشجوی بوده است که از این تعداد 3313 نفر در مقطع دکتری، 5931 نفر در مقطع کارشناسی ارشد، مشغول به تحصیل و از این میان 144نفر دانشجوی خارجی هستند.دانشگاه دارای ۷۶۷ عضو هیأت علمی است که قریب به 57 درصد آنها از مرتبه علمی دانشیاری و استادی برخوردارند.
دانشگاه تربیت مدرس هدف خود را در طرح تحول راهبردی (1404-1395) هم پایی با دانشگاه‌های برتر جهانی قرار داده است. این دانشگاه در طرح تحول راهبردی 4 اولویت ذیل را به عنوان محور تمامی فعالیت‌های خود قرار داده است و تمامی فعالیت‌ها دانشگاه حول این 4 اولویت در ارکان اجرایی دانشگاه شامل دانشکده‌ها، گروه‌های آموزشی، پژوهشکده‌ها، کارکنان، مدیران و دانشجویان متمرکز خواهد بود.

1- سرآمدی همه جانبه در کیفیت؛ 2- خود اتکایی و پایداری؛ 3- برونگرایی و بین المللی ،4- تعامل شبکه ای.
گزارش کامل عملکرد دانشگاه را در این پیوند مطالعه کنید.