جدیدترین اخبار
{f:tip}
انتشار کتاب تازه توسط عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس
کتاب تازه ای توسط عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد.30 بهمن 1396
{f:tip}
لیست اسامی دانشجویان دارای کسری مدارک ثبت نام
آموزش دانشکده علوم انسانی لیست اسامی دانشجویان دارای کسری مدارک ثبت نام را اعلام می کند. 16 بهمن 1396
{f:tip}
اطلاعیه مدیریت آموزشی در خصوص امتحانات روز یکشنبه 8 بهمن ماه 1396
اطلاعیه مدیریت آموزشی در خصوص امتحانات روز یکشنبه 8 بهمن ماه 13968 بهمن 1396
{f:tip}
گذر کتاب 1 : دیدار با سودابه فضائلی، همراه با بازخوانی آثار و نقد و گفتگو
کتابخانه دانشکده علوم انسانی برگزار می کند: گذر کتاب 1 : دیدار با سودابه فضائلی، همراه با بازخوانی آثار و نقد و گفتگو4 بهمن 1396
{f:tip}
دریافت رتبه اول هشتمین دوره جایزه دکتر کاردان توسط رساله دانشجوی گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی
رساله دانشجوی گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی رتبه اول هشتمین دوره جایزه دکتر کاردان دریافت کرد. 25 دي 1396