دفتر پژوهش‌های كاربردی و فناوری با هدف ايجاد ارتباط بين دانشگاه، صنعت و كشاورزی كشور در مرداد ماه 1370 ايجاد شد. اين مديريت به عنوان كانونی جهت پذيرش نيازهای مراكز صنعتی، خدماتی ـ تخصصی و پژوهشی در قالب پروژه‌های تحقيقاتی ـ پايان‌نامه‌های كارشناسی‌ارشد و دكتری، پروژه‌های تحقيقاتی ملی، انعكاس اين نيازها به معاونين پژوهشی و اساتيد دانشكده‏‌ها ، انجام وظيفه می‌كند.

جدیدترین اخبار
فراخوان هفته پژوهش یارانه تجاری سازی فناوری در آذرماه سال جاری
نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری از تاریخ 98/09/26 الی 98/09/29 در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌شود. 18آبان1398
فراخوان مناقصه محدود پروژه پژوهشی- مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برای پروژه پژوهشی اقدام به برگزاری مناقصه محدود نموده است. 11آبان1398
برگزاری همایش ملی مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری
همایش مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری در 14 آبان ماه سال جاری در برگزار می‌شود. 11آبان1398