متن کامل خبر


 
بازدید معاونت محترم پژوهشی و فناوری اطلاعات دانشگاه از دانشکده

خلاصه خبر: پیرو بازدیدهای دوره ای برنامه ریزی شده، در روز چهارشنبه مورخ 09/12/96 معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه جناب آقای دکتر فتح الهی همراه با مدیران محترم اجرایی آن حوزه آقایان دکتر جعفریان دهکردی ، آقای دکتر سیدابریشمی، دکتر شاه کرمی، دکتر زواران، دکتر روانشاد و دکتر شفیعی راد در دانشکده حضور داشته و ضمن جلسه با مدیران محترم گروه ها ازکارگاه صنایع چوب و کاغذ، آزمایشگاه مرکزی، مرکز کامپیوتر، سوله آبزیان، آزمایشگاه ساختمان علوم دریایی و کتابخانه بازدید نمودند. دیدار با اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان نیز حین بازدید از آزمایشگاه ها صورت پذیرفت

 

پیرو بازدیدهای دوره ای برنامه ریزی شده، در روز چهارشنبه مورخ 09/12/96 معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه جناب آقای دکتر فتح الهی همراه با مدیران محترم اجرایی آن حوزه آقایان دکتر جعفریان دهکردی ، آقای دکتر سیدابریشمی، دکتر شاه کرمی، دکتر زواران، دکتر روانشاد و دکتر شفیعی راد در دانشکده حضور داشته و ضمن جلسه با مدیران محترم گروه ها ازکارگاه صنایع چوب و کاغذ، آزمایشگاه مرکزی، مرکز کامپیوتر، سوله آبزیان، آزمایشگاه ساختمان علوم دریایی و کتابخانه بازدید نمودند. دیدار با اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان نیز حین بازدید از آزمایشگاه ها صورت پذیرفت .

 

12 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 336