متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقاایوب جمالی کوشاهی، گروه تکثیرو پرورش

خلاصه خبر: : تاثیر نانوذرات نقره بر تغییرات شاخص¬های خونی، الگوی پروتئینی موکوس وبیان ژن فاکتور نکروز توموری در ماهی قزل الای رنگین کمان(oncorhyncus mykiss)

  • عنوان: تاثیر نانوذرات نقره بر تغییرات شاخص¬های خونی، الگوی پروتئینی موکوس وبیان ژن فاکتور نکروز توموری در ماهی قزل الای رنگین کمان(oncorhyncus mykiss)
  • ارائه‌کننده: ایوب جمالی کوشاهی
  • استاد راهنما: دکتر ایمان سوری نژاد
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر عبدالمحمد عابدیان
  • استاد ناظر داخلی دوم: دکتر محمد رضا کلباسی
  • استاد مشاور اول: دکتر سید علی جوهری
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر عبدالمحمد عابدیان
  • مکان: سالن کنفرانس علوم دریایی
  • تاریخ: 11/11/96
  • ساعت: 10
11 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 226